Vi använder bara ramar av PEFC/FSC-certierad skandinavisk fura
Omtänksamhet och hållbarhet i alla led

Etiska regler

PICTURESHOP PAC AB arbetar aktivt för att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Vår verksamhet ska följa samhällets spelregler gällande exempelvis mänskliga rättigheter och etiska förhållningssätt. Som ett led i detta arbete har vi satt upp regler för hur vi hanterar bilder och fotografier med anstötande innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att annulera beställningar och/eller att retuschera bilder som kan uppfattas som anstötande gällande följande bildinnehåll:

  • Bilder med rasistiska inslag eller förtecken
  • Bilder med anstötande pornografiska syftningar
  • Bilder som skönmålar droger, dess attribut eller förpackningar
  • Bilder med vålds- eller vapeninslag. 
  • Bilder som på ett negativt sätt utpekar enskilda personer, grupper eller folkslag
  • Bilder som innehåller skyltar med texter, slagord, uppmaningar, företagsloggor eller åsikter som ej stämmer överens med dessa regler.

Kontaktinformation

per 100

E-postadress

epost_kundservice