Vi använder bara ramar av PEFC/FSC-certierad skandinavisk fura
Omtänksamhet och hållbarhet i alla led

En hållbar och omtänksam present

Hos oss hittar du en fotopresent som är omtänksam och miljöanpassad. Vi använder t.ex. FSC-märkta fotoramar av skandinavisk fura som tillverkas och monteras i Sverige. Tavlor och förpackningsmaterial är återvinningsbara och våra leveranser direkt till brevlådan gör att vi minimerar utsläppen både för transportföretaget (Posten) och för din mottagare.

Miljöpolicy

PICTURESHOP PAC AB arbetar aktivt för att ta ett socialt och miljömässigt ansvar.

Affärsidén är att erbjuda en enkel och snabb inramningstjänst med proffskvalitet, som är omtänksam om användare, mottagare och miljö.

Strävan ska vara

  • att verksamheten ska vara i uthållig balans med naturen genom ett effektivt energi- och resursutnyttjande
  • att i största möjliga mån använda förnyelsebara råvaror och undvika kombinationer av material som försvårar återvinning
  • att de insatsvaror vi använder ska vara av känt ursprung och våra leverantörer ska anpassa sig till samma krav på miljöansvar som vi ställer på oss själva.
  • att informera våra leverantörer, medarbetare och kunder om fördelarna med bra miljöval
  • att medarbetarna ska ha goda kunskaper inom miljö- och energiområdet
  • att vårt arbetssätt säkrar att möjligheter till ständiga förbättringar tillvaratas. Medarbetares idéer och förslag ska uppmuntras.

Kontaktinformation

per 100

E-postadress

epost_kundservice